Publieke programma's

Met de uitvoering van programmamanagement van diverse publieke programma’s en projecten beoogt CINOP een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van onderwijs en opleiden, van systeemniveau tot aan de individuele leerder of burger.

De programma's en projecten worden in opdracht van met name het ministerie van OCW uitgevoerd.


Het werkveld bevindt zich op de snijvlakken van beleid-praktijk en onderwijs-arbeidsmarkt. De focus ligt daarbij op het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie in Nederland en Europa.
 

Vorige pagina
Top