Missie

CINOP beoogt een bijdrage te leveren aan betere kwaliteit van onderwijs en opleiden, van systeemniveau tot aan de individuele leerder of burger. Dat doen we mede door de uitvoering van programmamanagement van diverse publieke programma’s en projecten.

De publieke programma's zijn vooral gericht op Europa. Met internationalisering verbinden wij nationaal en Europees beleid aan relevante stakeholders en spelers uit het veld.


We analyseren wat relevant en belangrijk is voor de nationale context, we verzamelen de kennis zodat deze toegankelijk wordt en geduid voor het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. 


We voeren hierover met de actoren de dialoog in netwerkwerkbijeenkomsten, bilateraal en via communicatiekanalen. Daarmee zijn we ook een wegwijzer in de diverse strategische beleidsagenda’s.

Vorige pagina
Top