Werkveld

Het werkveld bevindt zich op de snijvlakken van beleid-praktijk en onderwijs-arbeidsmarkt. De focus ligt daarbij op het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie in Nederland en Europa.

Europa

CINOP vertegenwoordigt Nederland in Europees verband op terreinen als

  • kwaliteitszorg;
  • loopbaanontwikkeling en -begeleiding;
  • activiteiten in het kader van erkenning van leerresultaten (ECVET);
  • mobiliteit en strategische samenwerking.


Onze ambitie is om in het kader van 'Connected learning and Europe':

  • een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van strategieën en kennisoverdracht voor een leven lang leren; 
  • verbinden van de Europese en nationale context;
  • verbinden van thema’s als key competences for lifelong learning, kwalificatiestructuren, studiepunten, Europass, mobiliteit, kwaliteitszorg, loopbaanontwikkeling, social inclusion en new skills for new jobs;
  • verbinden van de strategie Europa 2020, het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 2020’ en het Brugge Communiqué 2010 gericht op het beroepsonderwijs 2020 en de nationale beleidsdocumenten Actieplan MBO 2011-2015, Bedrijven naar de top en het Nationale Hervormingsprogramma.Vorige pagina
Top