Torino Process 2015 voor investering in vaardigheden in het mbo

Torino Process 2015 voor investering in vaardigheden in het mbo
De Torino Process 2015 Declaration is opgesteld om hervormingen en samenwerking in het mbo tussen de EU en haar partnerlanden te bevorderen.

08 september 2015

Binnen het mbo is het belangrijk dat er ingespeeld wordt op de vraag naar vaardigheden vanuit de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem. Ook moet het aantrekkelijker worden om mbo-onderwijs te volgen.


Belanghebbenden in en rond het mbo hebben de uitkomsten en de bijbehorende aanpak onderstreept met de Torino Process 2015 Declaration. Het doel is om vaardigheden die worden ontwikkeld binnen het mbo beter tot hun recht te laten komen.


Ministers van onderwijs, en sociale partners die verantwoordelijk zijn voor het middelbaar beroepsonderwijs (VET) hebben in juni jl. de Verklaring ”Moving skills forward together”, opgesteld.


Meer informatie


Ingezonden bericht: Harrie Meijer, AOC De Groene Welle


 

Vorige pagina
Top