Bevordering sociale inclusie en samenwerking onderwijs en opleiding tot 2020

Bevordering sociale inclusie en samenwerking onderwijs en opleiding tot 2020
De Commissie is akkoord met voorstel versterking EU-samenwerking in onderwijs en opleiding tot 2020.

24 september 2015

In een gezamenlijk conceptrapport, gepubliceerd op 1 september jl.,  roepen de Commissie en de lidstaten ertoe op om de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels sociaal inclusiever te maken. Dit in het kader van de bredere inspanningen ter bestrijding van radicalisering sinds de aanslagen van 2015 in Parijs en Kopenhagen. De Commissie heeft het ontwerp van gezamenlijk rapport onder de ET 2020 strategisch kader voor Europese samenwerking in onderwijs en opleiding aangenomen.

Het rapport moet nog worden goedgekeurd door de Raad. Dit gebeurt waarschijnlijk eind november 2015.


In het conceptrapport wordt voorgesteld om het beleid beter af te stemmen op de belangrijkste uitdagingen van onze samenleving.

De focus ligt hierbij op de volgende zes prioriteiten:

  1. relevante, hoogwaardige, resultaatgerichte vaardigheden en competenties op het gebied van inzetbaarheid, innovatie en actief burgerschap;
  2. inclusief onderwijs, gelijkheid, non-discriminatie en het bevorderen van burgerschapscompetenties;
  3. een open en innovatieve aanpak in onderwijs en opleiding, onder meer door ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden van het digitale tijdperk;
  4. een goede ondersteuning van onderwijzend personeel;
  5. transparantie en erkenning van vaardigheden en kwalificaties om leerprocessen en arbeidsmobiliteit te vergemakkelijken;
  6. duurzame investeringen in onderwijs- en opleidingsstelsels en een verbetering van de prestaties en efficiëntie daarvan.


Persbericht, 1 september 2015

ET2020 joint report

ET 2020 Staff Working Document

ET 2020 Council conclusions of May 2009

    Vorige pagina
    Top