Cedefop report good practices volwasseneneducatie

Cedefop report good practices volwasseneneducatie
Resultaten van onderzoeken naar CVET die inzicht geven in wat de volwasseneneducatie bijdraagt aan de economische en maatschappelijke uitdagingen in Europa.

01 oktober 2015

De resultaten van onderzoeken naar continuing vocational education and training (CVET) zijn samengevoegd in de Cedefop-publicatie 'CVET in Europe: the way ahead’. Cedefop wil hiermee aantonen hoe volwassenenonderwijs bijdraagt aan Europese economische en maatschappelijke uitdagingen.

De onderzoeken gaan over Europese best practices hoe volwassenonderwijs economische en maatschappelijke uitdagingen aangaat. Inclusiviteit, werkgelegenheid, innovatie, productiviteit, concurrentie en groei behoren tot deze uitdagingen. De focus van CVET-beleid op de aansluiting tussen leren en het werkveld dragen bij om deze uitdagingen aan te gaan. De CVET-onderwerpen van de onderzoeken zijn:

  1. structuring work-based learning in CVET;
  2. learning and guidance for labour market transitions;
  3. making validation worthwhile for companies;
  4. ensuring quality in CVET;
  5. financing CVET for social and economic benefits.


Cedefop heeft naast beleid waarop resultaat is geboekt ook uitdagingen genoemd die er nog steeds zijn. Voorbeelden zijn betere informatievoorziening en begeleiding en het toegankelijk maken van volwassenonderwijsprogramma’s.


Aankondiging op Cedefop website

Bron:Nether

Vorige pagina
Top