Documenten met tag voortijdig schoolverlaten

1 tot en met 3 van 3 worden getoond.

Kamerbrief over extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie

De kamerbrief gaat over het creëren van extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie die tot de doelgroepen van het mbo behoren. Het kabinet investeert de komende jaren fors in de kwaliteit van het onderwijs. Eén van de speerpunten is goede loopbaanoriëntatie.

Akkoord voor onderwijsdoelen 2030

Gelijke kansen en toegankelijkheid en verbetering van kwaliteit van onderwijs

Incheon declaration

Afspraken onderwijsdoelstellingen 2030
Top