Documenten met tag competenties

1 tot en met 13 van 13 worden getoond.

Training workshop on financing skills development

Knowledge-sharing about mechanisms of financing training and the conditions that need to be in place for specific systems to provide appropriate funding for skills development

ECVET for Mobility Seminar

Support and development seminar for ECVET network Members - ECVET for Mobility

Keuzedelen nieuw onderdeel mbo-opleiding

Een van de keuzedelen heeft betrekking op internationalisering. De verwachting is dat er meerdere zullen volgen. Met deze keuzedelen kan de mbo-student zich verbreden of verdiepen. Het basis-, profiel- en het keuzedeel vormen gezamenlijk de mbo-opleiding. Het keuzedeel vormt geen eis voor diplomering maar moet wel geëxamineerd worden.

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Open oproep indienen voorstellen voor onderzoekspresentaties

National Qualifications Framework developments in Europe

Cedefop analyseert in het rapport de ontwikkeling en implementatie van de nationale kwalificatiekaders - NQF. Nederland is een van de zeven Europese landen waar NQF volledig operationeel is.

Overview of NQF developments in Europe

Overzicht van het NQF in 38 Europese landen: (aantal)levels, fase van ontwikkeling en meer.

Stand van zaken EU-landen en hun nationale kwalificatiekaders

Met het rapport 'National Qualifications Framework developments in Europe' brengt Cedefop de ontwikkeling en implementatie van de NQF's in beeld en in kaart.

Incheon declaration

Afspraken onderwijsdoelstellingen 2030

Social Enterprise Monitor 2015

Het grootste onderzoek naar social enterprises in Nederland.

Torino Process 2015 voor investering in vaardigheden in het mbo

De Torino Process 2015 Declaration is opgesteld om hervormingen en samenwerking in het mbo tussen de EU en haar partnerlanden te bevorderen.

Education for Sustainability Conference

3-days conference 21-23 October 2015

Bevordering sociale inclusie en samenwerking onderwijs en opleiding tot 2020

De Commissie is akkoord met voorstel versterking EU-samenwerking in onderwijs en opleiding tot 2020.

Matching skills and jobs in Europe

Het EU-onderzoek geeft nieuwe inzichten in leren op de werkplek in Europa. Afgestudeerden die tijdens hun opleiding ervaring hebben opgedaan hebben eerder een baan dat aansluit op hun kennisniveau.
Top