Documenten met tag onderzoek

1 tot en met 15 van 15 worden getoond.

Mbo Onderzoeksdag 2015

De Mbo Onderzoeksdag staat in het teken van onderzoek in het mbo, kennis uitwisselen en inspiratie opdoen.

Lancering website 'Onderwijs in Cijfers'

Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland.

HORIZON report Europe 2014 schools education

Het rapport geeft een overzicht van trends en ontwikkelingen over de langere termijn voor open education. Met verwijzingen naar interessante artikelen, die per onderwerp geclusterd zijn.

HORIZON report Europe 2014 schools education

Overzicht van trends en ontwikkelingen over de langere termijn voor open education. Met verwijzingen naar interessante artikelen, geclusterd per onderwerp.

Stronger vocational education and training for better lives

Common EU priorities in training have had a positive effect. It's time to reach levels of implementation that help people and enterprises.

Overgang mbo-arbeidsmarkt vraagt om integrale aanpak

Een aanpak met oog voor de student (proactieve vaardigheden), sociale omgeving (netwerken, ouderlijke steun), school (LOB) en werkgever (stage en loopbaanondersteuning).

Incheon declaration

Afspraken onderwijsdoelstellingen 2030

Onderwijsmonitor 2015

Ontwikkelingen van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in beeld

Social Enterprise Monitor 2015

Het grootste onderzoek naar social enterprises in Nederland.

Europese subsidieprogramma's stimuleren groei van banen en kennis

De programma's zoals onder meer Horizon en Erasmus+ bevorderen de samenwerking tussen de EU-lidstaten.

Aanscherping volwasseneneducatie

Ondanks verbeteringen moet volwasseneneducatie aantrekkelijker, educatiever, toegankelijker en flexibeler worden.

Continuing VET and Training in Europe: the way ahead

Resultaten van onderzoeken naar CVET die inzicht geven in wat de volwasseneneducatie bijdraagt aan de economische en maatschappelijke uitdagingen in Europa.

Cedefop report good practices volwasseneneducatie

Resultaten van onderzoeken naar CVET die inzicht geven in wat de volwasseneneducatie bijdraagt aan de economische en maatschappelijke uitdagingen in Europa.

Matching skills and jobs in Europe

Het EU-onderzoek geeft nieuwe inzichten in leren op de werkplek in Europa. Afgestudeerden die tijdens hun opleiding ervaring hebben opgedaan hebben eerder een baan dat aansluit op hun kennisniveau.

Volwasseneneducatie nodig voor toekomstbestendig Europa

Volwasseneneducatie heeft een belangrijke rol in een toekomstbestendig Europa. Het kan bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in zeven grotere thema’s. Dat stelt de European Association for the Education of Adults in haar Manifesto for Adult Learning in the 21st Century.
Top